Cao Quoc Chung

 

Dear Thu Huong lacquer,

Như vừa trao đổi qua điện thoại, mình muốn đặt hàng Bình phong sơn mài như hình đính kèm dưới đây, sau đó ship hàng đi Vương quốc Bỉ (Belgium) - Vậy cảm phiền Thu Hương lacquer kiểm tra kho xưởng giúp xem có thể đáp ứng được đặt hàng này không ạ?

Nhận được trả lời của Thu Hương lacquer, mình sẽ qua cửa hàng để đặt hàng sớm. Xin cảm ơn!

P/S: Bức bình phong này người bạn của mình đã từng mua, hình như tại chính Thu Huong lacquer 2 năm về trước, nay muốn đặt thêm bức nữa để ship sang Belgium.

English Version:

Dear Thu Huong lacquer,

Like what we have exchanged over the phone, I would like to order the lacquer screen like the one in this picture and ship it to Belgium. So please, Thu Huong lacquer, can you check the store to see if this demand can be met?

As soon as I get the answer from Thu Huong lacquer, I will go to your store to place an order. Thank you !

P/s: This screen is bought by my friend, right at Thu Huong lacquer 2 years ago, who now wanting to order one more to Belgium.